Seznam dokumentů

  • Osvědčení o autorizaci
  • Výpis z živnostenského rejstříku 1
  • Výpis z živnostenského rejstříku 2
  • Absolvování odborného semináře foliových střešních systémů Delta
  • Certifikát o pojištění autorizované osoby
  • Certifikát o připojištění autorizované osoby
  • Certifikát odbornosti v rámci celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě

Dokumenty k nahlédnutí

Kontakt

Ing. Vladimír Hirt Jiráskova 485
Konice
798 52
+420 731 413 131 hirt@projekce-hirt.cz